Blog

29 dokumentet që nuk do të kërkohen më nga sportelet shtetërore

Publikuar , 20 Shkurt 2018
0
Tashmë shumë procedura të cilat duhej të prisnit në radhë për ti kryer, mund ti kryeni direkt nga portali i E-Albania. 29 dokumentet që nuk do të kërkohen më nga sportelet shtetërore

E-Albania, portali qeveritar i shërbimeve elektronike, prej mese dy vitesh ka nisur një fushatë agresive për dixhitalizimin e shërbimeve për qytetarët dhe bizneset. Tashmë shumë procedura të cilat duhej të prisnit në radhë për ti kryer, mund ti kryeni direkt nga portali i E-Albania.

Duke e cilësuar si një moment historik transformimi, Kryeministri theksonte se tashmë jemi në kohën e një revolucioni në ofrimin e shërbimeve online dhe se alternativa tradicionale përmes komunikimit të dokumentacionit dorazi nuk do të ekzistojë më.

Në vijim, lista e 29 dokumenteve që nuk kërkohen më nga sportelet shtetërore, si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset.

 Për qytetarët:

 •  Certifikatë familjare.
 • Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin.
 • Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit.
 • Vërtetim për lejen e drejtimit.
 • Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit.
 • Karta e shëndetit.
 • Vërtetim pensioni.
 • Ekstrakt i thjeshtë/historik (Qytetar).
 • Certifikatë nga akti i vdekjes.
 • Certifikatë nga akti i martesës.
 • Certifikatë nga akti i lindjes.
 • Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme.
 • Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet.
 • Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme.
 • Lëshim kopje kartele të pasurisë.
 • Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale.
 • Lëshim vërtetim pronësie.
 • Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv).
 • Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme.
 • Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme.

Për bizneset :

 • Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit.
 • Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti.
 • Vërtetim për përgjegjësitë tatimore.
 • Vërtetim për regjistrim të investitorit.
 • Vërtetim për pagim detyrimesh.
 • Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën).
 • Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit.
 • Ekstrakt i thjeshtë/historik (Biznes).
 • Certifikatë Regjistrimi.
LEXO EDHE:  Ja sesi të hapni një biznes online përmes e-Albania

Tags >

e-albania