Përdorimi i internetit në Shqipëri në rritje, telefonia fikse braktiset Analiza
Pri 2 2021