Përdorimi i telefonisë fikse, Shqipëria poshtë mesatares së rajonit Analiza
Kor 9 2019