Lajmet

Bashkimi Evropian kritikon “volumin e lartë” të pajisjeve MP3

Publikuar , 29 Shtator 2009
0
Bashkimi Evropian kritikon “volumin e lartë” të pajisjeve MP3

“Përdoruesit shpesh rrisin volumin e MP3 player-ve të tyre në nivele dëmtuese të dëgjimit dhe dëshmitë tregojnë se këtë e bëjnë më së shpeshti të rinjtë, që dëgjojnë muzikë me volum të lartë me orë të tëra gjatë tërë javës dhe nuk kanë ide se po vënë në rrezik dëgjimin e tyre”, ka deklaruar Komisioneria e Punëve të Konsumatorëve pranë  Bashkimit Evropian. “Mund të kalojnë vite të tëra gjersa të shfaqet dëmi i shkaktuar në vesh dhe pastaj thjeshtë është tepër vonë. Këto standarde bëjnë ndryshime të vogla teknike në lexues kështu që në nivel të zakonshëm, përdorimi normal është i sigurt. Nëse konsumatorët zgjedhin të mbishkruajnë të dhënat e zakonshme ata mund të bëjnë këtë gjë, por do të ketë paralajmërime të qarta në mënyrë që ata të kuptojnë rrezikun që mund të paraqitet”

Kuneva ka shpjeguar se rregullat ekzistuese të Bashkimit Evropian momentalisht nuk përshkruajnë një limit maksimal të zërit apo nuk kërkojnë nivele specifike të volumit. Megjithatë, standardet e së ardhmes pritet të përfshijnë më shumë se një paralajmërim të përgjithshëm mbi nivelet e rrezikshme të volumit në një udhërrëfyes të përdorimit.

“Përdorimi i sigurt varet në kohën e ekspozimit dhe në nivelet e volumit. Në 80 dB(A), ekspozimi do të duhej të jetë i limituar në 40 orë në javë. Në 89 dB(A) ekspozimi do të duhej që të mos tejkalojë 5 orë në javë” deklaroi Kuneva. “Nivelet e ekspozimit të sigurt do të duhej të jenë elemente të zakonshme në produkte. Nivelet më të larta të ekspozimit mund të lejohen, duke pasur parasysh se ato do të zgjidhen prej përdoruesit dhe se produkti do të përfshijë një informatë të saktë mbi rrezikun që mund të paraqitet”.

LEXO EDHE:  Bitcoin vuan por jo Litecoin

Kuneva gjithashtu ka bërë të ditur se një propozim i tillë nga CENELEC, një standard i BE-së, mund të zgjas deri në 24 muaj. Megjithëse standardet e BE-së nuk janë të detyrueshme, limit i volumit ‘de facto” mund të bëhet normë industriale nëse miratohet nga Komisioni Evropian dhe publikohet në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian.