Vendimi i Gjykatës Evropiane vë në rrezik tregtinë dixhitale transatlantike Biznes
Kor 16 2020