Nëse makinat pa shofer pësojnë dëmtime në goma zgjidhja është gati Blog
Mar 24 2021