Mbërrin Nvidia RTX 3060 Ti me 40% më shumë performancë se RTX 2060 Harduer
Dhj 2 2020