Biznes

IMB hedh në treg serinë e re të Kontabilitetit Alpha

Publikuar , 02 Janar 2009
0
IMB hedh në treg serinë e re të Kontabilitetit Alpha

Nga versionet e mëparshme ndryshimet janë rrënjësore. Mjafton të theksohet se nëse në versionin e mëparshëm ishte përdorur Microsoft Access për platformën e databazës, ndërsa tani përdoret Microsoft SQL Server. Kjo ka sjellë përmirësimin e parametrave dhe efikasitetit të programit. Gjëra të reja të shtuara në program janë ndërfaqe e konfigurueshme, menaxhimi i njëkohshëm i ndërmarrjeve, raportim i avancuar financiar, si dhe analizat financiare të personalizuara. Gjithashtu ka Inventarizim të Detajuar, historik mbi veprimet e përdoruesve, kontroll të saktësisë të të dhënave, etj. Programi instalohet lehtë dhe IMB ofron mirëmbajtjen e tij për çdo njësi të instaluar. Për më tepër informacion shiko www.imb.com.al ose www.imb.al

Instituti i modelimeve në Biznes (IMB) është një nga lojtarët kryesorë në tregun shqiptar dhe në rajon, në krijimin e programeve. IMB është krijuar në vitin 1991 dhe sipas drejtuesve, me synimin e vetëm për të dhënë zgjidhje të integruara teknologjike për administrimin, menaxhimit dhe mbarëvajtjen e Bizneseve dhe Institucioneve Qeveritare. Aktualisht është kompani lider në sektor. Ka krijuar dhe zhvilluar serinë e programeve “Kontabiliteti Alpha” që prej vitit 1996. Kjo seri programesh ka evoluar me kalimin e viteve, deri në një nivel të mirëfilltë ERP (Enterprise Resourse Planing) me serinë e programit “Alpha Platinum”. Instituti i Modelimeve në Biznes ofron zgjidhje të integruara në fushën e Teknologjisë së Informacionit, që fillojnë nga konsulenca, krijimi dhe zhvillimi i programeve, deri te instalimi dhe mirëmbajtja e sistemeve, si dhe trajnimet e stafit përkatës. Rezultatet e arritura nga kjo Software House, janë shprehje e bashkëpunimit të ngushtë të programuesve të IMB-së me Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), Departamentet e Informatikës dhe Kontabilitet-Financës në Universitetin e Tiranës, etj. Seria e re ALPHA përbëhet nga programe informatike në rrjet që shërbejnë për menaxhimin e dokumentacionit kontabël dhe financiar:

Alpha Start
U shërben bizneseve te vogla dhe të mesme për regjistrimin dhe raportimin e dokumenteve të Arkës, Bankës, Klientë, Furnitorë, Debitorë, Detyrime, Shitje, Blerje, Oferta dhe Kontabilitet.

LEXO EDHE:  Operatori i tretë në Greqi në shitje

Alpha Business
U krijua për bizneset e mesme dhe të mëdha. Është një sistem i integruar dhe fleksibël që ofron performancë të lartë dhe kontroll maksimal. Shërben për regjistrimin dhe raportimin e dokumenteve të Arkës, Bankës, Klientëve, Furnitorëve, Debitorëve, Detyrimeve, Shitjeve, Blerjeve, Ofertave, Urdhër Porosive, Punonjësve, Listëpagesave dhe Kontabilitetit.

Alpha Pharma
U shërben farmacive dhe depove farmaceutike. Ofron thjeshtësi në përdorim, duke qenë i ndërtuar sipas specifikave të kërkuara nga profesionistët, siç janë: data e skadencës së artikujve, kodi i barit të artikullit, kryerja e transferimit të të dhënave në programin e ISKSH-së. 

Alpha RestoBar
Siç kuptohet nga emri, shërben për menaxhimin e dokumentacionit kontabël dhe financiar të bareve dhe restoranteve. Ofron thjeshtësi dhe shpejtësi në përdorim si për kamerierët, banakierët dhe menaxherët. Përmban ambiente të veçanta për secilin përdorues së programit, i përshtatshëm për tu lidhur
me pajisje kompjuterike si: printer termik, pocket pc, etj. Kryen regjistrimet dhe ofron raporte të veçanta për artikujt e shitur, vlerën e arkëtuar nga secili kamerier, etj. Shërben për regjistrimin dhe raportimin e dokumenteve të Arkës, Bankës, Klientëve, Furnitorëve, Debitorëve, Detyrimeve, Shitjeve, Blerjeve, Ofertave, Urdhër Porosive, Punonjësve, Listëpagesave dhe Kontabilitetit, ambiente që përdoren nga përdoruesit e autorizuar.

Alpha Market
Program për përdorim në rrjet i përshtatshëm për marketet dhe supermarketet. Ofron thjeshtësi dhe shpejtësi në përdorim, si për arkëtarët, ashtu dhe për menaxherët dhe financierët. Përmban ambiente të veçanta për secilin përdorues të programit. Është i përshtatshëm për t’u lidhur me pajisje kompjuterike si: printer termik, kasa dhe peshore elektronike, pocket pc për inventarizim, etj. Kryen regjistrimet dhe ofron raporte të veçanta për artikujt e shitur, vlerën e arkëtuar nga secili arkëtar, etj. Shërben për regjistrimin dhe raportimin e dokumenteve të Arkës, Bankës, Klientëve, Furnitorëve, Debitorëve, Detyrimeve, Shitjeve, Blerjeve, Ofertave, Urdhër Porosive, Punonjësve, Listëpagesave, Kontabilitetit, etj. Ambientet e veçanta përdoren nga përdoruesit e autorizuar.

LEXO EDHE:  Pinterest numëron 300 milionë përdorues

Alpha Buxhetor
Për institucionet shtetërore, është ndërtuar sipas Planit Kontabël për Institucionet Shtetërore dhe ofron thjeshtësi dhe shpejtësi në përdorim. Kryen regjistrimet dhe ofron raporte të veçanta për artikujt e shitur, vlerën e arkëtuar nga secili arkëtar, etj. Shërben për regjistrimin dhe raportimin e dokumenteve të Arkës, Bankës, Thesarit, Klientëve, Furnitorëve, Debitorëve, Detyrimeve, Shitjeve, Blerjeve, Ofertave, Urdhër Porosive, Punonjësve, Listëpagesave, Kontabilitetit, etj. I pajisur me të drejta hyrjeje për secilin përdorues të programit, lejon të përcaktohen nga vetë administratori të drejtat e gjithkujt në mënyrë të personalizuar.

Alpha Enterprise
U krijua për nevojat dhe kërkesat e bizneseve të mëdha ne vend. Është një sistem i integruar dhe fleksibël që ofron performancë të lartë dhe kontroll maksimal. Shërben për regjistrimin dhe raportimin e dokumenteve të Arkës, Bankës, Klientëve, Furnitorëve, Debitorëve, Detyrimeve, Shitjeve, Blerjeve, Ofertave, Urdhër Porosive, Punonjësve, Listëpagesave dhe Kontabilitetie. Përmban module të veçanta për menaxhimin dhe administrimin e Personelit, Klientëve, Arkivës, Kontrollit automatik të dokumenteve, etj.

Corporate WINLine ( Mesonic )
Corporate WINLine është një sistem i informatizuar i menaxhimit të kompanisë, i krijuar për kompanitë e mesme dhe të mëdha. Corporate WINLine ofron një zgjidhje të integruar që përfshin të gjitha operacionet e biznesit, si kontabiliteti financiar dhe ai i kostos, planifikimi i prodhimit dhe kontrolli mbi inventarin, faturimi dhe ndjekja e porosive dhe e shpërndarjes së mallit, administrimi i aseteve, etj. Të gjitha modulet e Corporate WINLine janë totalisht të integruara me njeri-tjetrin dhe me produktet e familjes së Microsoft Office. Ky integrim i jep përdoruesit suportin efiçient të kërkuar për të optimizuar outputin e tyre ditor. Integrimi gjithashtu ofron bazën për mbledhjen dhe raportimin e informacionit, optimizimin e operacioneve të biznesit dhe i jep menaxhimit akses joparalel në informacionin që drejton vendimmarrjen. Shkarkoni demon e ALPHA nga reference.pcworld.al/alfa

LEXO EDHE:  Apple i ka kushtuar 6 miliardë dollarë mbyllja e betejës ligjore me Qualcomm

KLIENTËT E IMB

AMC,Vodafone, Albtelekom, Alcatel, Abcom, Birra Stela, KMY, Capital Resources, Hako, Atlas,Tona Co, Kantina e Pijeve “Gjergj Kastrioti”, Seament Albania, Kurum, Morpak Albania, Shaga,Sulkaj, Depo Famo, Multi Farma, Edna Farma, Tid, Tris Ndertim, Best Construction, Salillari,Teuta Construction, Kastrati, Alpet, Eurodrini, Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave, Ministriae Ekonomisë, Ministria e Mbrojtjes dhe të gjitha njësitë vartëse, Ministria e Arsimit, Drejtoria e Përgjithme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe të gjitha degët doganore,Prokuroria e Përgjithshme, Gjykata e Lartë, Gjykata Kushtetuese, Shërbimi Informativ Shtetëror, INSTAT, Agjensia e Prokurimit Publik, Agjensia e Sigurimit të Depozitave, Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit, Komisioni i Deklarimit të Pasurive, Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit, Bashkia e Korçës, Bashkia e Sarandës, Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Regency Casino, Universiteti i New York Tirane, Fondacioni Besa, KEP (Kosova Enterpise Project), Bindi Intergreted System, ANTA, Belle Air, Shega Group, Hotel Adriatik, Hotel Tirana International, Hotel Butrinti, Hotel Rogner, Hotel Sheraton Tirana, Juvenilja, Digitalb, Top Channel, Top Albania Radio, Gazeta Shqip, Tv Klan, Tv Koha, Gazeta Shekulli, Spekter sh.a, Radio +2, 2K Group, Veve Group, Ada Group, INSIG, InterAlbanian, Albsig, Elka, Harri Lena, Agna Group, M&A International, United Albania Brewerie, Lori Caffe, Amadori, Frigo Food, King Meat, Cilotaj, Big Market, Extra Market, Supermarket, KMY, Auto Star Albania, H.L Group BWM, Clasic Volkswagen, Avel (Peugeot), Opel Noshi, Hyundai Auto, Fear, Delta Co, Emigres, Mezuraj, Brunes, Hodaj, CCS, Sinteza, Antika 04, IBS, Quest Albania

Produktet e IMB përdoren nga më shumë se 4500 ndërmarrje shqiptare e të huaja, si dhe institucione publike, të cilët i kanë besuar sigurisë dhe fleksibilitetit e programeve në fjalë. Drejtuesit thonë se “Instituti i Modelimeve në Biznes ka gjithmonë një zgjidhje për çdo lloj aktiviteti dhe biznesi”

 

 

 

Lajmet e fundit>