Kontakti

Kosovë
Rr. Lorenc Antoni Nr.31
10000, Prishtine
Republika e Kosovës
Tel. +38344221022
Email: [email protected]

 

Shqipëri
Rruga “Stavro Vinjau”, Nd.2, H.9,
Ap.7
Njesia Administrative nr.2,1010 Tirane
Republika e Shqipërisë
Tel. +355692223905
Email: [email protected]