Marketing

ICTSmedia është shtëpi botuese dhe lider në media të ndërlidhura me Teknologjinë e Informacionit. ICTS Media, e cila është e licencuar zyrtarisht nga IDG për botimin e shtypur dhe online të revistave, siç janë: PCWorld (www.pcworld.al), CIO (www.cio.al), GameWorld (www.gameworld.al), si dhe për vitin e peste me radhe është organizatore e eventit mbarëkombëtare Albanian ICT Awards (www.ictawards.org) si dhe të shumë brand-eve të tjera globale të fushës së ICT-së.

Disa nga këto brande ICTSmedia i boton dhe shpërndan ne gjuhen Shqipe qe nga viti 2008 duke sjellur informacionet e fundit për lexuesit Shqiptar.
Duke marre parasysh trendët e zhvillimit Online dhe mundësive qe ofron ky treg ICTSmedia ofron mundësi te reklamimit dhe promovimit te brendeve, Produkteve dhe Shërbimeve te ndryshme për çdo klient potencial duke ofruar hapësira ne një rrjet e dedikuara ekskluzivisht për fushën e TIK-ut.

Hapësirat reklamuese janë pako për tre mediume: PCWorld Albanian (www.pcworld.al), CIO Albanian (www.cio.al) dhe GameWorld Albanian (www.gameworld.al). Gjithashtu përveç ofrimit te hapësirave statike për vendosjen e bannereve te ndryshëm ne këto portale.

ICTSmedia ofron edhe promovimin për shërbime te ndryshime përmes Artikujve te botuar dhe te cilët shpërndahen ne mediat e rrjetit dhe qe kane një potencial me perspektivë dhe me ndikim te drejtpërdrejt ne forcimin e brandit tuaj. Disa nga mundësitë te cilat ofrohen për reklamim janë:

• Përmes vendosjes se banereve statik dhe te animuar ne pozicione te ndryshme brenda rrjetit me dimensione te ndryshime siç janë: 980×200, 980×250, 728,90, 300×600, 300×250 dhe dimensione te tjera
• Artikuj te sponsorizuar për Produkt/Shërbim apo brand te caktuar (Përmbajtje jo-komerciale)
• Shpërndarja e artikujve në rrjetin e partnereve
• Shpërndarja e artikujve përmes listës se abonentëve te ICTSmedia te cilët janë me shume se 11,000.00 të konfirmuar dhe validuar dhe të abonuara vetvetiu.
• Pozicionimi i Videos në hapësira të ndryshme
• Mundësia e vendosjes se reklamave/banereve brenda tekstit ne çdo artikull

Te gjitha pakot mund te kombinohen njëra me tjetrën. Nëse dëshironi te kombinoni Banner+Artikull te sponsorizuar+Artikull te shpërndare tek abonentët është e nevojshme te sqarohem ne një takim apo komunikim për përpilimin e një pako te veçante.

Sqarim: Nga data 1 Maj 2017 ICTSmedia ka ofruar vizitoret ne një rrjete te unifikuar përmes portaleve te ndryshime, nga 1 Maj 2017 PCworld.al, Cio.al dhe Gameworld.al janë brenda një portali te unifikuar ku vizitoret e kane mirëpritur dhe ka qene një hap shume pozitiv duke i dhëne një mundësi me shume qe te ketë një informacion me te gjere.

Kosovë
Tel. +38344221022
Email: [email protected]

Shqipëri
Tel. +355692223905
Email: [email protected]

Lajmet e fundit>