Marketing

Hapësirat reklamuese janë pako për tre mediume: PCWorld Albanian (www.pcworld.al), CIO Albanian (www.cio.al) dhe GameWorld Albanian (www.gameworld.al).

ICTSmedia ofron edhe promovimin për shërbime te ndryshime përmes Artikujve të sponsorizuar dhe te cilët shpërndahen ne mediat e rrjetit dhe që kanë një potencial me perspektivë dhe me ndikim te drejtpërdrejt ne forcimin e brandit tuaj.

Disa nga dimensionet të cilat ofrohen për reklamim janë:

• Përmes vendosjes se banereve statik dhe te animuar ne pozicione te ndryshme brenda rrjetit me dimensione te ndryshime siç janë: 980×200, 980×250, 728,90, 300×600, 300×250 dhe dimensione te tjera
• Artikuj te sponsorizuar për Produkt/Shërbim apo brand te caktuar (Përmbajtje jo-komerciale)
• Shpërndarja e artikujve në rrjetin e partnereve
• Shpërndarja e artikujve përmes listës se abonentëve te ICTSmedia te cilët janë me shume se 14,000.00 të konfirmuar dhe validuar si dhe të abonuara vetvetiu.
• Pozicionimi i Videos në hapësira të ndryshme
• Mundësia e vendosjes se reklamave/banereve brenda tekstit ne çdo artikull

Të gjitha pakot mund të kombinohen njëra me tjetrën.

Nëse dëshironi te kombinoni Banner+Artikull te sponsorizuar+Artikull te shpërndare tek abonentët është e nevojshme te sqarohem në një komunikim për përpilimin e një pako te veçantë.

Sqarim: Nga data 1 Maj 2017 ICTSmedia ka ofruar vizitoret ne një rrjete te unifikuar përmes portaleve te ndryshime, nga 1 Maj 2017 PCworld.al, Cio.al dhe Gameworld.al janë brenda një portali te unifikuar ku vizitoret e kane mirëpritur dhe ka qene një hap shume pozitiv duke i dhëne një mundësi me shume qe te ketë një informacion me te gjere.

Kosovë
Tel. +38344221022
Email: [email protected]

Shqipëri
Tel. +355692223905
Email: [email protected]