Ja se si

Recent Documents, rikonfiguroni sipas dëshirës

Publikuar , 11 Gusht 2008
0
Recent Documents, rikonfiguroni sipas dëshirës

Për të aktivizuar apo ç’aktivizuar këtë listë, klikoni me të djathtën në butonin Start, zgjidhni Properties, dhe klikoni pullën Start Menu. Në XP, kliko Customize•Advanced, selektoni apo deselektoni List my most recently opened documents,dhe klikoni OK dy herë. Në Vista selektoni apo deselektoni Store and display a list of recently opened files, dhe klikoni OK.Rregullimi i numrit maksimal të dokumenteve që lista mund të shfaqi është pak e komplikuar. Kjo mënyrë funksionon vetëm për llogaritë Administrator, dhe ju duhet ta ekzekutoni vetëm pasi ta ruani databazën e Registry. Në XP, zgjedh Start•Run, shkruaj regedit, pastaj shtyp . Shkoni në tabelën e majtë tek HKEY_CURRENT_ USER\Soft ware\Microsoft \Windows\Current- Version\Policies\ Explorer. Zgjedh Edit•New•DWORD Value WINDOWS tregon dokumentet e fundit të hapura (Recent Documents) në menynë Start dhe ky funksion është shumë praktik, por besoj se do të ndiheshit më rehat nëse jeni ju që vendosni se si dhe sa dokumente do të shfaqen atje. Për të aktivizuar apo ç’aktivizuar këtë listë, klikoni me të djathtën në butonin Start, zgjidhni Properties, dhe klikoni pullën Start Menu. Në XP, kliko Customize•Advanced, selektoni apo deselektoni List my most recently opened documents,dhe klikoni OK dy herë. Në Vista selektoni apo deselektoni Store and display a list of recently opened files, dhe klikoni OK.Rregullimi i numrit maksimal të dokumenteve që lista mund të shfaqi është pak e komplikuar. Kjo mënyrë funksionon vetëm për llogaritë Administrator, dhe ju duhet ta ekzekutoni vetëm pasi ta ruani databazën e Registry. Në XP, zgjedh Start•Run, shkruaj regedit, pastaj shtyp .

Shkoni në tabelën e majtë tek HKEY_CURRENT_ USER\Soft ware\Microsoft \Windows\Current- Version\Policies\ Explorer. Zgjedh Edit•New•DWORDValue. Vendoseni te kjo vlerë emrin MaxRecentDocs. Shtyp njëherë për të ruajtur emrin dhe herën e dytë për të edituar vlerat. Tek Base zgjedhni Decimal. Shkruani numrin e dëshiruar dhe klikoni OK. Mbyllni Registry Editor, ristartoni PC tuaj që ndryshimet të kenë efekt. Në Vista, zgjedhni Start, shkruani regedit, dhe shtypni . Shkoni në tabelën e majtë tek HKEY_CURRENT_ USER\Soft ware\ Microsoft \Windows\Current- Version\PoliciesWINDOWS tregon dokumentet e fundit të hapura (Recent Documents) në menynë Start dhe ky funksion është shumë praktik, por besoj se do të ndiheshit më rehat nëse jeni ju që vendosni se si dhe sa dokumente do të shfaqen atje. Për të aktivizuar apo ç’aktivizuar këtë listë, klikoni me të djathtën në butonin Start, zgjidhni Properties, dhe klikoni pullën Start Menu. Në XP, kliko Customize•Advanced, selektoni apo deselektoni List my most recently opened documents,dhe klikoni OK dy herë.Në Vista selektoni apo deselektoni Store and display a list of recently opened files, dhe klikoni OK.

LEXO EDHE:  Ja sesi të fshini një grup në Facebook nga kompjuteri dhe smartfoni

Rregullimi i numrit maksimal të dokumenteve që lista mund të shfaqi është pak e komplikuar. Kjo mënyrë funksionon vetëm për llogaritë Administrator, dhe ju duhet ta ekzekutoni vetëm pasi ta ruani databazën e Registry. Në XP, zgjedh Start•Run, shkruaj regedit, pastaj shtyp . Shkoni në tabelën e majtë tek HKEY_CURRENT_ USER\Soft ware\Microsoft \Windows\Current- Version\Policies\ Explorer. Zgjedh Edit•New•DWORDValue. Vendoseni te kjo vlerë emrin MaxRecentDocs. Shtyp njëherë për të ruajtur emrin dhe herën e dytë për të edituar vlerat. Tek Base zgjedhni Decimal. Shkruani numrin e dëshiruar dhe klikoni OK. Mbyllni Registry Editor, ristartoni PC tuaj që ndryshimet të kenë efekt. Në Vista, zgjedhni Start, shkruani regedit, dhe shtypni . Shkoni në tabelën e majtë tek HKEY_CURRENT_ USER\Soft ware\ Microsoft \Windows\Current- Version\Policies

Nëse ky folder nuk ka një çelës “Explorer”, shkoni Edit•New•Key, emëroni çelësin si Explorer, dhe shtypni . Me çelësin Explorer të theksuar, zgjedhni Edit•New•DWORD(32-bit) Value. Vendosni kësaj vlere emrin MaxRecentDocs. Shtypni një herë për të ruajtur emrin dhe herën e dytë për të edituar vlerat. Tek Base zgjedhni Decimal. Shkruani numrin e dëshiruar dhe klikoni OK. Mbyllni Registry Editor, ristartoni PC tuaj që Bonus këshillë: Për një pamje më të mirë të dokumenteve tuaja të përdorura së fundmi, provoni Actual- Doc të Flexigensoft (fi nd.pcworld.com/59851 ) Ky program ju mundëson të filtroni Dokumentet Tuaja të Fundit sipas llojit të skedarëve apo datës, shkoni te folderi i çdo fajlli apo edhe të siguroni listën. Versioni Pro i cili kushton 20 euro, përfshin shikues të fajllave, kategori të rregulluara, dhe kërkimin. —Lincoln Spector