Rreth nesh

PC World Albanian, lajmi i fundit për Teknologjinë e Informacionit, Komunikimit dhe Sigurisë Kibernetike në shqip. PCWA është botuar për herë të parë në Qershor 2008 si revistë për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit, sjellur në shqip nga ICTSmedia me mbulim të të gjitha trevave shqiptare.

ICTSmedia me seli në Tiranë dhe zyrën përfaqësuese në Prishtinë, është shtëpi botuese në sektorin e ICT-së (Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit) dhe ka si aktivitet kryesor Botimin në shqip të Revistave të mirënjohura botërisht, hulumtim dhe punë kerkimore, organizimi i eventeve lidhur me problematikat dhe sfidat në sektorin ICT.

Fillimisht si partnere e licensuar e kompanisë lidere në publicistiken e teknologjisë dhe biznesit IDG (International Data Group), ICTSmedia sjell në tregun shqitpar emrat më të njohur të industrisë, PCWorld, CIOComputerWorld dhe GameWorld Albanian.

Në vitin 2010 është themeluar konkursi i parë mbarëkombëtar, Albanian ICT Awards, që ka për qëllim identifikimin, vlerësimin dhe shpërblimin individual dhe udhëheqësit e kësaj industrie që kanë pasur sukses dhe ndikim të rëndësishëm pozitiv në kontributin e zhvillimeve të teknologjisë së informacionit në një biznes, organizatë apo nismë konkrete ose përgjegjësi individuale, të sektorit privat apo edhe publiko-privat dhe më gjerë të një viti kalendarik.

ICTSmedia është themeluar në Qershor 2008.

Albanian ICT Awards është themeluar në Tetor 2011, ndërsa është organizuar për herë të parë në Prill 2013 në Tiranë.

ICTSlab, qendër rajonale e inovacionit, laborator multifunksional me fokus Edukimin jo formal është themeluar në vitin 2018

Botimet publicistike:
PCWorld Albanian
ComputerWorld Albanian
CIO Albanian
Facebookmania
ICT Business Catalogue

Kontakti:
Kosovë: +38344221022
Shqipëri: +355692223905

E-mail: [email protected]