Rreth PC World Albanian

Rreth PCWorld Albanian
PCWorld Albanian (PCWA) e botuar për herë të parë si revistë e shtypur në qershor të vitit 2008, është një medium për teknologjinë, informacionin dhe komunikimin në gjuhën shqipe. I dedikohet tregut të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe shqiptarëve kudo që jetojnë në botë, me një audiencë prej rreth 8 milion shqiptarëve.

Mediumi sjell këshillat, lajmet dhe zhvillimet më të mira dhe më të fundit, në një gjuhë të kuptueshme dhe të pastër, si dhe opinionet më të thukta të liderëve, ekspertëve, autorëve dhe njerëzve të ICT-së. PCWorld Albanian është zyrtarisht e licensuar dhe përfaqësuese e tregut të ri të ICT-së nga shtëpia më e madhe botuese në botë, IDG.

Botohet dhe menaxhohet nga:
ICTS Media Limited

Redaksia
Florim Alaj
Kushtrim Shala
Ernest Luma
Ardian Alaj
Eltjon Kuptrija
Hadie Hajdini
Ersuin Shehu

Online: mbi 128,000 vizitorë unik
Versioni i shtypur: Tirazhi: 5,000
Mbulimi: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi
* Të dhëna të vitit 2010

AUDIENCA
Audienca kryesore e PCWA-së është konsumatori i fundit dhe adhurues të teknologjisë dhe informatikës, kategoria e liderëve të IT-së në biznese dhe pozita udhëheqëse të korporatave, organizatave dhe aktiviteteve të ndryshme të fushës së innformatikës, teknologjisë, inovacionit dhe kompjuterit.

SI TË KONTAKTONI?
Stafi Editorial: [email protected]
Të përgjithshme: [email protected]
Marketing & PR: [email protected]