Ja se si

Si të kalosh bllokadën e ISP-ve ndaj BitTorrent

Publikuar , 10 Gusht 2008
0
Si të kalosh bllokadën e ISP-ve ndaj BitTorrent

Kompjuteri dhe lidhja e internetit ishin në rregull, kështu që filloi të mbizotëronte paranoja: Mos po e bllokonte komunikimin ofruesi i shërbimeve të internetit, RCN? I telefonova RCN-së dhe tekniku me të cilin bisedova tha se ISP-ja e kishte shtuar BitTorrent në listën e programeve të ndaluara, për shkak se shumë njerëz e përdorin për të shkarkuar materiale me të drejta autoriale të mbrojtura.Koncertin që provova ta shkarkoj ishte pa drejta autoriale, por kjo nuk e bindi teknikun e RCN.

Më vonë i telefonova departamentit të mediave të RCN, si reporter dhe tregimi ndryshoi. Zëdhënësi i ISP-së më tha se përfaqësuesi i përkrahjes së konsumatorëve,me të cilin kisha biseduar ishte keqkuptuar.BitTorrentRCN nuk ka bllokuar kurrë me qëllim trafikun peer-to-peer dhe përkrahte principet e neutralitetit në internet!!! Brenda 24 orësh problemet e mia me BitTorrent u zhdukën. Sigurisht, shumica e konsumatorëve nuk mund të thërrasin ISP-në e tyre dhe të identifikohen si gazetarë. Por ka instrumente dhe mënyra për të ndihmuar nëse jeni subjekt i ndonjë bllokade për BitTorrent. Disa ISP kanë pranuar se po kufizojnë trafikun peer-to-peer. Comcast pranon se ndërhynnë ndërprerjen e porteve të përdorura nga programet për shpërndarje skedarësh, si BitTorrent. Zëdhënësi i kabllorit Time Warner, Alex Dudley thotë se kompania e tij kufizon hapësirën për aplikacionet peer-to-peer.

 

Rrëke që rrjedh

Nëse dyshoni se ISP-ja juaj po ju bllokon trafikun e BitTorrent, thirrini dhe pyetini. Por duhet të keni parasysh se ka shumë mundësi të mos të merrni një përgjigje që ka brenda të vërtetën .Nëse përfaqësuesi i ISP-së tuaj nuk ju tregon se çfarë po ndodh, shikoni kushtet e kontratës që keni me ta. Aty mund të gjeni përgjigje. Disa ISP bazojnë menaxhimin e bandwidth në rregullore, që janë shumë të vështira për t’i deshifruar.Nëse ISP-ja nuk është e qartë rreth rregullave për bandwith që BitTorrent përdor,mund të provoni disa mënyra për të testuar nëse trafiku në BitTorrent ka shpejtësi më të vogël se ajo që duhet të ketë. Një metodë është këqyrja e shpejtësisë së shkarkimit. Shpejtësia e shkarkimit në BitTorrent, për skedarë të popullarizuar me shumë burime, do të duhej të ishtee barabartë me shpejtësinë që e keni parë në teste të ndryshme.Glasnost (find.pcworld.com/60797), një vegël e bazuar në Rrjet, kontrollon nëse ISP-ja juaj ndërhyn në tra kun e BitTorrent. Vegla nuk ka nevojë të shkarkohet dhe e zhvillon testin brenda 4 deri 7 minutash.Për adhuruesit e mëdhenj, që dëshirojnë të hulumtojnë,Eletronic Frontier Foundation ka zhvilluar Pcapdi (fi nd.pcworld.com/60798) për të përcaktuar nëse ISP-ja ka bllokuar tra kun e BitTorrent.Krijuesit e programit BitTorrent, Vuze kanë krijuar një shtesë për klientin e tyre peer-to-peer. Shkarkimi dhe përdorimi i kësaj shtese në kompjuter nuk do t’ju tregojë nëse ISP-ja po përzihet me tra kun e BitTorrent, por ndihmon Vuze, që përdor të dhënat për të bërë lobbing tek FCC, për të ndaluar ku zimet arti ciale për BitTorrent.

LEXO EDHE:  Ja sesi të aktivizoni automatikisht "Dark Mode" në iOS 13

Shmangia nga kapja e Biteve

Nëse keni kuptuar apo dyshoni se ISP-ja juaj po ngadalëson tra kun e BitTorrent,mund të merrni disakundërmasa, por asnjë prej tyre nuk është e sigurt se do të funksionojë.Së pari, provoni të përdorni inkriptimin për të fshehur tra kun peer-to-peer. Klientët si BitComet, BitTorrent, uTorrent dhe Vuze ërkrahin inkriptimin klientit. Aktivizimi i këtij tipari e bën më të vështirë, por jo të pamundur për ISP-në të zbulojë se jeni duke përdorur një program peer-to-peer.Ja se si të veproni.BitComet: Te menyja Options, zgjidhni Preferences•Advanced • Connection dhe zgjidhni në fund Protocol encryption.
BitTorrent dhe uTorrent: Te references, zgjidhni butonin BitTorrent, më pas Protocol encryption dhe selektoni Enabled.Vuze: Së pari ndryshoni profilin tuaj të përdoruesit nga modeli i përdoruesit  llestar,te modeli i avancuar.Shkoni tek menyja Tools,hapni Con guration Wizard,dhe zgjidhni advanced. Pastaj kthehuni tek menyja Tools zgjidhni Options •Connection•Transport Encryption.

Zgjidhni Require encrypted transport, shkoni tek menyja Minimum encryptiondhe selektoni RC4 encryption.Metoda e dytë për të shmangur ndërhyrjen e ISP-së është të ndryshoni mënyrën se si punojnë protokollet e BitTorrent.Kjo metodë mund të ketë sukses kundër ISP-ve që provojnë të ndalojnë shpejtësinë,duke u bazuar në kon gurimin standard të BitTorrent. Rregullimi i protokolleve të BitTorrent mund të jetë pak i ngatërruar.Për të rikon guruar programintuaj, referojuniudhëzimeve që publikuesi ofron.Një mënyrë tjetër e lehtë është të eksperimentoni me ndonjë protokoll apo klient tjetër për BitTorrent, pasi secili klient mund të ketë protokollet e veta të paracaktuara.Porti standard i komunikimit për tra kun e BitTorrent është 6881. ISP-të e dinë këtë dhe e mbikëqyrin si fajkua. Nëse ISP-ja ngadalëson apo bllokon trafikun e BitTorrent, që udhëton në këtë port, shpejtësia e shpërndarjes së skedarëve tuaj do të bjerë.Për t’iu shmangur bllokadës nga ISP-të, klientët BitTorrent mundësojnë ndërrimin e portit, apo grupin e porteve që kompjuteri juaj përdor për tra kun e BitTorrent. Disa klientë të BitTorrent automatikisht provojnë të kon gurojnë Firewall apo Drejtuesin (router) tuaj për të lejuar tra kun të kalojë mes porteve të reja.Ndërsa te të tjerët ju duhet të hapni portet në router në mënyrë manuale.

LEXO EDHE:  Ja sesi të lini një vlerësim për një biznes në Facebook

 Faqja e Port Forward (portforward.com) do t’ju drejtojë në procesin e rregullimit të routerit për të lejuar kyçjet hyrëse.Një metodë më e avancuare turbullimit të tra kut tëBitTorrent përfshin një tunel të enkriptuar, siç tregon edhe emri. Kjo mbron nga ISP-ja juaj llojin e të dhënave që dërgoni apo merrni.Shërbimet falas si  e Onion Router (TOR, torproject.rg) dhe I2P (fi nd.pcworld.com/60799) janë dizajnuar për të dërguar mesazhe anonime dhe të enkriptuara, por disa njerëz i kanë adaptuar për të përdorur lidhjet BitTorrent. Klienti Vuze vjen me përkrahje të bashkangjitur për shpërndarje të tra kut përmes TOR dhe I2P.Për rreth 5$ në muaj,rrjetet komerciale virtuale si elakks (relakks.com) dhe SecureIX (secureix.com) mund t’ju ndihmojë të parandaloni identi kimin e nga ISP të tra kut të BitTorrent. Në reklamimin e shërbimeve të veta, SecureIX premton të “ç’aktivizojë ndalesën e P2P”. Kompania ofron gjithashtu shërbim me bandwidth të limituar në 56kbps. Por ISP-të po i zbulojnë këto teknika të avancuara inkriptimi dhe vazhdimisht po rrëzojnë tunelet e inkriptuara edhe pa qenë të sigurt nëse shënimete inkriptuara janë tra k i Bit-Torrent.Metoda më ekstreme qënjë ISP përdor për të menaxhuartra kun peer-to-peer është të bllokojë çdo gjë që uket të jetë tra k i BitTorrent,i enkriptuar apo jo.Nëse kjo ju ndodh, keni dy zgjedhje kryesore: të ndërroni ISP ose të mos përdorni BitTorrent.