Lajmet

(Fotogaleri)13 funksionalitete të dobishme për Word dhe Exel 2013

Mar 31 2014

Microsoft ka vendosur t’i quajë “apps” ato mini-programe që mund të instalohen në aplikacionet e paketës Office. Përsa i përket mënyrës së funksionimit mund të themi se ato janë të ngjashme me shtojcat e shfletuesve në kuptimin që ato përmirësojnë setin e funksionaliteteve të programit kryesor.

Më poshtë do të listojmë ato më të dobishmet për versionet e fundit të Word-it dhe Exel-it. Pjesa më e madhe tyre janë pa pagesë, disa ofrohen pa pagesë vetëm për një periudhë të caktuar, ndërsa disa të tjera ofrohen njëkohësisht me dhe pa pagesë.