Lajmet

9 udhëheqës homoseksualë që kanë ndryshuar teknologjinë

Mar 5 2013

Edhe pse jetojmë në shekullin e XXI dhe e gjithë shoqëria po lufton kundër diskriminimit në bazë të preferencave seksuale, termat homoseksualitet, biseksual apo transseksual bëjnë që shpeshherë personat të shihen ndryshe nga kolegët e punës. Por, pavarësisht këtyre problemeve, shumë kompani kanë krijuar kultura organizate që e pranojnë çdo lloj orientimi seksual. Për shembull, Google mbulon taksat e sigurimit shëndetësor për punonjësit LGBT (lesbike, gay, biseksual, transgjinorë) dhe partnerët e tyre, taksë që aktualisht nuk vlen për punonjësit heteroseksualë. Edhe Twitter ka një praktikë pothuajse të ngjashme.

Në listën e mëposhtme janë përfshirë nënte shembuj individësh të cilët përveçse kanë arritur sukses në teknologji, por njëkohësisht janë edhe zëra të rëndësishëm në lëvizjen LGBT.