Nëse mendoni se 5G është e shpejtë, atë duhet të dini çfarë mendojnë hulumtuesit për 6G Harduer
Shk 3 2020