“Alexa Shqiptare”, programi kompjuterik që kthen gjuhën e folur Shqipe në të shkruar Lajmet
Kor 27 2020