Android 5.0 Lollipop do të përdoret edhe në Galaxy S4 dhe S5 Lajmet
Nën 4 2014