Telefonia fikse dhe interneti, ALBtelecom dominon por operatorët e tjerë po mbyllin hendekun Biznes
Kor 6 2020