Microsoft ka ndërtuar një pajisje që ruan informacionin në ADN Blog
Mar 22 2019