Autoriteti i Komunikimeve Elektronike në Maqedoni hap tenderin e tretë për frekuencat 2100Mhz Blog
Jan 2 2019