Affinity Photo mbërrin në kompjuterat Windows Lajmet
Nën 11 2016