Përfundon kontrata e drejtorit të PTK-së Blog
Shk 22 2018