Kompanitë celulare duhet njoftojnë pajtimtarët 30 ditë përpara për çdo ndryshim tarifash Blog
Tet 12 2020