Telefonia celulare në Shqipëri nuk ndal dot rënien e numrit të pajtimtarëve Biznes
Kor 1 2020