Shitjet e Alibaba gjatë izolimit të Covid-19 në nivele rekord Biznes
Maj 22 2020