Bashkimi Evropian do të mbështesë planin e taksës dixhitale edhe nëse mungon konsensusi global Biznes
Pri 8 2019