Android 10 është versioni i Android me rritjen më të shpejtë arritur ndonjëherë Lajmet
Kor 10 2020