Softuerë përgjimi janë përdorur për të sulmuar mijëra aktivistë, gazetarë e ekzekutivë biznesi Lajmet
Kor 19 2021