Adobe ribrandon Flash Professional në Animate CC. Lançon një version të ri të Muse CC Lajmet
Shk 9 2016