Microsoft lançon shërbimin e ri Skype for Bussines në formën e një version paraprak Lajmet
Mar 17 2015