Shkarkimet e aplikacioneve në 2016 u rritën me 15% dhe të ardhurat me 40% Analiza
Jan 17 2017