Tarifat roaming mund të hiqen edhe me Bashkimin Evropian Biznes
Kor 15 2021