BlackBerry Key2 LE është varianti me kosto të ulët i Key2 Harduer
Gus 30 2018