BQ Aquaris M10 do të bëjë realitet konvergjencën e premtuar të Caonical Harduer
Shk 5 2016