Rregullorja e re e BQK lehtëson pagesat në terminale Biznes
Jan 17 2020