Skanerat e shenjave të gishtërinjve së shpejti edhe në laptopët Chromebook Lajmet
Shk 22 2017