IDC: Shkollat preferojnë më shumë Google Chromebooks se sa iPad-ët Lajmet
Dhj 2 2014