Google hap Classroom, të gjithë mund të japin orë mësimi Lajmet
Pri 28 2017