Google blen startupin e sistemit operativ orëve inteligjente, Cronologics Biznes
Dhj 13 2016