Bashkia Tiranë investon në projekte TIK, tashmë certifikatat e gjendjes civile do të merren në “bankomat” ose eKioske Lajmet
Gus 18 2017