Mbahet seminari “Rregullorja e Përgjithshme e BE për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) dhe Ndikimi i saj në Bizneset Shqiptare”. Lajmet
Mar 1 2018