Bashkimi Evropian vendos diktatin mbi kompanitë teknologjike me Aktin e Shërbimeve Dixhitale Biznes
Pri 25 2022