BBC: Ja sesi të rinjtë Kosovarë fitojnë qindra mijëra dollarë me “fake news” Lajmet
Nën 10 2018