Telefonët e rangut të mesëm kanë ndihmuar Samsung në Europë Biznes
Gus 13 2019