GameOn, një pasion i shndërruar në një pikëtakim të komunitetit “gaming” në Shqipëri Intervista
Shk 25 2020