Policia Gjermane ka më shumë kontroll sesa duhet mbi të dhënat e qytetarëve Lajmet
Kor 17 2020