Verifikimi me 2-faktorë ka reduktuar thyerjet e sigurisë me 50% thotë Google Lajmet
Shk 9 2022