Zbulimi i fundit i Pixel 3 tregon kamerën duke skanuar automatikisht një kartë biznesi Lajmet
Sht 27 2018